Istället har Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB tagit över verksamheten från och med februari 2018.

Vi är väldigt glada att kunna meddela att Friluftsfrämjandet I Ur och Skur nu tagit över. De kommer att bygga vidare på det som kooperativet en gång grundade, utveckla detta och göra skolan ännu bättre.

Kooperativets grundvärderingar kommer även fortsatt att prägla verksamheten. Så här drev kooperativet Mullebo och Lötkärrsskolan:

Om du fick styra mer över hur dina barn hade det i skolan, vad skulle du göra då? Grundidén med Mullebos kooperativ är att öka kvaliteten i våra barns skola genom att fokusera på hög personaltäthet, mindre grupper, fler utflykter, lägerverksamhet samt fler specifika och lekfulla upplevelser. Vi styr pengarna dit vi vill ha dem, och hjälper själva till med arbete runt skolan för att kunna ge den underbara starten på skollivet till våra barn. Resultat: Vad vi tycker blivit en riktigt bra förskola och skola i Vendelsö.

Engagemang är kul

Vårt främsta mål med att driva en bra skola är att hålla en hög kvalité i verksamheten för våra barn.Vi vill möjliggöra arbete med små personaltäta barn-/elevgrupper för att varje barn ska bli uppmärksammat på bästa sätt. Arbetsro, helt enkelt. Därför känns föräldraarbetet lätt och motiverat.

Som förälder i kooperativet får du  en bättre inblick i ditt barns vardag och du lär känna barnens vänner och deras föräldrar. Engagemanget är både roligt och viktigt.

Mullebo kan bli precis det vi vill att det ska bli.  Som medlem har du och ditt barn stora möjligheter, men som förälder även ett stort ansvar. Resultatet blir en vi-känsla som är svår att slå.

Så funkar driften av föreningen i dag

Verksamheten drivs som en ekonomisk förening vilket innebär att den styrs av lagar och regler för Ekonomisk förening.   Huvudman är Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling som via en styrelse har en administration för verksamheten.

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur stödjer ett fortsatt engagemang från alla föräldrar för barnens bästa.

Möten och utbildningar

Föräldramöten, föräldraråd och inbjudande till utbildningar.

Infomentor

Gör informationen samt att följa barnet/elevens utveckling i skola och förskola mer lättillgänglig för både föräldrar och personal.

Arbetsgrupper

Tidigare fanns olika arbetsgrupper för föräldrarna i kooperativet för att drifta verksamheten och huvudmannaskapet. Friluftsfrämjandet I Ur och Skur ser ett fortsatt engagemang i olika grupper, där föräldrar och vårdnadshavare har möjlighet att utveckla barnens förskola och skola. Kom gärna med förslag på engagemangsgrupper. Lägergruppen är en grupp där föräldrar och pedagoger tillsammans kommer att planera för barnens lägerverksamheter.

Fixardagar ute som inne

Sker på gemensamma städdagar ute och inne. De gemensamma städdagarna ger samtidigt tillfällen att träffa andra föräldrar/vårdnadshavare och knyta nya kontakter. Du får möjlighet att påverka miljön för barnen och förskolan/skolan får möjlighet till fler kompetenser och en djupare kontakt med alla.