Istället tar Friluftsfrämjandet över verksamheten från och med februari.

Vi är väldigt glada att kunna meddela att Friluftsfrämjandet nu tar över. De kommer att bygga vidare på det som kooperativet en gång grundade, utveckla detta och göra skolan ännu bättre.

Kooperativets grundvärderingar kommer även fortsatt att prägla verksamheten. Så här drev kooperativet Mullebo och Lötkärrsskolan:

Om du fick styra mer över hur dina barn hade det i skolan, vad skulle du göra då? Grundidén med Mullebos kooperativ är att öka kvaliteten i våra barns skola genom att fokusera på hög personaltäthet, mindre grupper, fler utflykter, lägerverksamhet samt fler specifika och lekfulla upplevelser. Vi styr pengarna dit vi vill ha dem, och hjälper själva till med arbete runt skolan för att kunna ge den underbara starten på skollivet till våra barn. Resultat: Vad vi tycker blivit en riktigt bra skola i Vendelsö.

Engagemang är kul

Vårt främsta mål med att driva en bra skola är att hålla en hög kvalité i verksamheten för våra barn.Vi vill möjliggöra arbete med små personaltäta barn-/elevgrupper för att varje barn ska bli uppmärksammat på bästa sätt. Arbetsro, helt enkelt. Därför känns föräldraarbetet lätt och motiverat.

Som förälder i kooperativet får du  en bättre inblick i ditt barns vardag och du lär känna barnens vänner och deras föräldrar. Engagemanget är både roligt och viktigt.

Mullebo kan bli precis det vi vill att det ska bli.  Som medlem har du och ditt barn stora möjligheter, men som förälder även ett stort ansvar. Resultatet blir en vi-känsla som är svår att slå.

Så funkar föreningen

Föräldrakooperativet är en ekonomisk förening och innebär att föräldrarna har praktiskt och ekonomiskt ansvar för verksamheten. Vi är arbetsgivare och vi ansvarar för att föreningen har en sund ekonomi. Föreningen och verksamheten bedrivs genom lagar, regler och avtal. Arbetet och kommunikationen sker på olika sätt:

Möten och utbildningar

Till exempel föreningsstämmor, medlemsmöten, temadagar, fester med mera.

Intranät och Schoolsoft

Gör informationen lättillgänglig för både föräldrar och personal.

Vikariat

Alla föräldrar turas om att vikariera. Detta sker cirka 1 till 2 gånger per termin för varje familj och tillsammans med personal.

Arbetsgrupper

Alla föräldrar är med i någon grupp, t.ex. Inne- eller Utegrupp, Ekonomigrupp, IT-grupp, PR-grupp med flera.

Städning

Sker dels via enskilda städdagar (några gånger per år för varje medlem) samt på gemensamma städdagar ute och inne. De gemensamma städdagarna ger samtidigt tillfällen att träffas.