Lötkärrsskolan

Anmäl ert intresse genom att ringa rektor på 08-776 48 15 eller skicka ett mail till rektor@mullebo.se med nedanstående uppgifter:

  • Vårdnadshavarnas namn
  • Barnets/barnens namn och födelsedatum
  • Vilken förskola/skola barnet/barnen går på idag
  • Adress och telefonnummer
  • Den e-postadress du vill bli kontaktad på

Anmälningsdatum räknas från den dag intresseanmälan inkommit.
En anmälan ska även göras på Haninge kommuns hemsida för skolval där vi finns bland fristående grundskolor.
http://haninge.se/forskola-och-skola/grundskola/grundskolor/

Mullebo Förskola

Anmäl ert intresse genom att ringa rektor på 08 776 48 15 eller skicka ett mail till rektor@mullebo.se med nedanstående uppgifter:

  • Vådnadshavarnas namn
  • Barnets/barnens namn och födelsedatum
  • Vilken förskola barnet/barnen går på idag
  • Adress och telefonnummer
  • Den e-postadress du vill bli kontaktad på

Anmälningsdatum räknas från den dag intresseanmälan inkommit. En anmälan ska även göras på Haninge kommuns hemsida för val av förskola där vi finns bland fristående förskolor.
http://haninge.se/forskola-och-skola/forskola-och-barnomsorg/forskolor/

Intagningskriterier

Syskon till redan inskrivet barn har förtur till lediga platser i verksamheten. Yngre syskon, till barn som varit inskrivna minst 5 månader, har rätt till en plats under det år det yngre syskonet fyller 1,5 år.