Lötkärrsskolan

Anmäl ert intresse genom att ringa rektor på 0722-536607 eller skicka ett mail till lina.partti@iurochskur.se med nedanstående uppgifter:

  • Vårdnadshavarnas namn
  • Barnets/barnens namn och födelsedatum
  • Vilken förskola/skola barnet/barnen går på idag
  • Adress och telefonnummer
  • Den e-postadress du vill bli kontaktad på

Anmälningsdatum räknas från den dag intresseanmälan inkommit.
En anmälan ska även göras på Haninge kommuns hemsida för skolval där vi finns bland fristående grundskolor.
http://haninge.se/forskola-och-skola/grundskola/grundskolor/

Mullebo Förskola

En anmälan till plats på förskolan ska göras på Haninge kommuns hemsida, för val av förskola, där vi finns bland fristående förskolor.
http://haninge.se/forskola-och-skola/forskola-och-barnomsorg/forskolor/

Intagningskriterier

Vi följer Haninge kommuns intagningsregler.