Vi är alltid intresserade av duktiga och drivna pedagoger, både till Mullebo förskola och till Lötkärrsskolan. Är du nyfiken på hur vi jobbar, vill presentera dig själv eller skicka en spontanansökning? Kontakta oss på 0722 53 66 07 eller lina.partti@iurochskur.se

Vill ni komma i kontakt med huvudman mejlar ni till info@iurochskur.se

Idén i I Ur och Skurs pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Grunden är friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.
 Ett förhållningssätt i pedagogiken är att agera utifrån en värdegrund som innefattar hur barnen är och lär. Barnet är hela tiden i centrum.

I Ur och Skurs mål är att, med läroplanerna (Lgr 11 och Lpfö-98) som grund, ge barnen

  • kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
  • ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
  • kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
  • stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
  • möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.
  • Läs mer om vår pedagogik här.