Skogen – världens bästa lekplats!

På I Ur och Skur Mullebo arbetar vi efter friluftsfrämjandets barnverksamhet som utgör grunden för I Ur och Skur pedagogiken. De kunskaper vi vill förmedla till barnen ges genom planerade aktiviteter som huvudsakligen bedrivs temainriktat. Vi inspirerar barnen genom att låta dem möta Friluftsfrämjandets figurer Mulle, Laxe, Nova och Fjällfina.

Vi ger stort utrymme för skapande verksamhet och fri fantasifull lek.
Personalen har ett medupptäckande, medupplevande, medagerande arbetssätt som inspirerar barnen. Vi lär oss, leker och upptäcker utomhus på vår egen gård, eller med hjälp av naturen, i skogen, på ängen eller vid vattnet året om.

”Mamma vi såg Laxe idag, han kom simmande i vassen och berättade att man inte får kasta skräp i vattnet (men jag tror att det kanske var Kerstin…)”

Förskolan består av fyra avdelningar

Avdelningen Nova

Här går 14 barn i åldern 1-3 år. Att följa stigen över ängen kan vara ett riktigt äventyr för de minsta. Gräset är väldigt högt när man är kort, och den lilla dungen där borta känns som en stor urskog.

Avdelningen Laxe

14 barn i åldern 1-3 år. Laxebarnen kan göra lite längre utflykter i skogen bakom Mullebo. Vägen korsas av ivriga myror och kanske någon hoppig liten groda. Vilket djur kan ha lämnat de här små spåren?

Avdelningen Mulle

15 barn i åldern 3-4 år. Barnen på Mulle njuter av utflykter längre in i skogen. Sommartid smakar matsäcken gott i gläntan efter ett spännande äventyr med många nya upptäckter. På vintern är det en rolig utmaning att lära sig åka skidor och skridskor.

Avdelningen Fjällfina

14 barn i åldern 4-5 år. Allt som lever och växer i naturen är intressant för Fjällfinabarnen. Myror, nyckelpigan, grodynglen och kanske spåren efter ett rådjur. Skogen är verkligen en outtömlig källa till nya upptäckter. Kanske får man också prova på att göra en eld eller bygga en egen koja.

I Ur och Skurs mål

I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund
Verksamheten ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
  • Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
  • Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
  • Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
  • Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
  • Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Vi arbetar även utifrån I  Ur och Skurs metodcirkel med barnet i centrum: