Mullebo öppnade 1988 och var då det andra I Ur och Skur i världen. Drömmen om ett daghem där barnen fick vara ute i friska luften föddes något år tidigare av några småbarnsföräldrar som brukade träffas vid en sandlåda i Vendelsö. En av familjerna hade vänner som varit med och startat I Ur och Skur Mulleborg på Lidingö.

Mullebo var den första privata förskolan i Haninge så det blev en hel del möten med kommunen innan man slutligen kunde hyra Gamla Läkarvillan på Norrbyvägen och börja anställa personal.

Det blev bråda dagar för medlemmarna i det lilla föräldrakooperativet och med bara 12 barn var man tvungen att vända på slantarna för att få verksamheten att gå ihop. Här lades grunden för hur Mullebo/Lötkärrsskolan fungerat i 30 år, med föräldrar som städat, tvättat, bakat, snickrat och målat, föräldrar som ägnat kvällar och helger åt medlemsmöten, styrelsearbete och ekonomi.

Fler barn kom till och 1994 flyttade man till de nuvarande lokalerna på Kardborrevägen. Här fanns det plats för en Knytteavdelning för de små och en Mulleavdelning för de lite större barnen. Snart började planeringen för nästa stora utmaning, att låta barnen få andas frisk luft även när de började skolan.
I augusti 2000 var det upprop i Mullebo skola, då med en förskoleklass och en förstaklass. 2004 var skolan fullt utbyggd med elever upp till femte klass. 2009 fick skolan namnet Lötkärrsskolan. 2015 blev Lötkärrsskolan åter en F-åk3 skola. I Ur och Skur Mullebo/Lötkärrsskolan är idag en förskola, en skola och ett fritidshem med drygt 80 barn.

I februari 2018 lämnade Föräldrakooperativet över huvudmannaskapet av förskola/skola till Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB, som ska fortsätta att förvalta en fantastisk verksamhet som byggts upp under 30 år!