En bra skola har fantastisk mat. Fantastisk mat ger fantastiska barn.

Lötkärrskolans och Mullebos kock Linda Klasson på Glöd Vildmarkskök, är bland annat utbildad inom vildmarkskök.

Hon förvandlar inte bara skolans luncher till unika upplevelser, hon jobbar också väldigt mycket med att lära barnen vad klimatsmart mat är för något, och vad som är bra för kroppen att äta. Hennes mål är att laga så ekologisk mat som möjligt (och använda så lite GMO-mat som möjligt).

”Att maten ska vara klimatsmart med en respekt för hur människor och natur samverkar ska genomsyra hela vår verksamhet. Jag försöker att göra barnen medvetna om hur maten kom till oss, vilken väg den fick åka och vem som faktiskt producerade maten från början.”

– Linda Klasson